Objavljeno

Čitanje knjige na mobilnom uređaju

Kako čitati e-knjigu na mobilnom uređaju?

Prenošenje i otvaranje e-knjige

Kada preuzmete e-knjigu sa KnjigaE knjižare jednostavno otvorite knjigu pomoću Adobe Digital Editions (ADE) aplikacije. Ukoliko ste upozoreni na odabir e-čitača, odaberite ADE za otvaranje e-knjige.

Možete prebaciti svoje zaštićene i nezaštićene e-knjige na svoje uređaje na jedan od sljedećih načina:

  • koristeći svoju aplikaciju e-pošte, spremi dokument lokalno i otvori ga u ADE
  • preuzimanjem ACSM datoteke sa servera i autorizacijom e-knjige.

Kada ADE otvara vašu e-knjigu ujedno provjerava imate li pravo korištenja iste. Mnoge e-knjige su zaštićene od neovlaštenog korištenja sustavom zaštite autorskih prava (DRM – Digital Rights Management), takve knjige uglavnom kupujete sa on-line knjižara ili posuđujete iz e-knjižnica. Ukoliko e-knjiga nije zaštićena, nakon kopiranja možete slobodno koristiti svoju e-knjigu.

Pregled e-knjiga: Library

Kada čitate e-knjigu ona zauzima cijeli prozor ADE. Automatski ulazite u pregled (Reading) kada otvorite knjigu.
Klikom bilo gdje na ekranu, otvaraju se pomoćne trake na vrhu i dnu ekrana.
Sve svoje e-knjige možete vidjeti u pregledu knjižnice (Library). Iz prozora za čitanje možete otvoriti pregled knjižnice klikom na ikonu padajućeg izbornika knjižnice.
U pregledu knjižnice možete promijeniti prikaz klikom na opcije prikaza (View Mode) u gornjem desnom uglu ekrana.

  • u pregledu po ikonama dostupni naslovi su poredani kao sličice:
  • u tabličnom pregledu svi naslovi su dostupni uz više detalja:

Čitanje e-knjiga

Adobe Digital Editions(ADE) dizajniran je kako bi vam pomogao u čitanju e-knjiga sa što manje napora i problema i kako bi vaš doživljaj čitanja bio što jednostavniji i intuitivniji.

Kada otvorite e-knjigu, pregled za čitanje pojavljuje se na vrhu i na dnu prozora aplikacije omogučavajući lak pristup navigaciji kroz knjigu, pretraživanju i drugim mogućnostima

Napominjemo da je pregled za čitanje dostupan u svim podržanim formatima e-knjige uključujući ePUB i PDF.

Čitanje ePUB-a

Kod čitanja ePUB knjige, navigacijska traka nalazi se uz donji rub ekrana u suglasju sa time kako većina čitača e-knjiga prikazuje knjigu (povlačenje s desna nalijevo poput listanja prave knjige). Padajući izbornik pregleda za čitanje također ima opciju odabira veličine pisma za prikaz.

Čitanje PDF-a

Kod čitanja PDF knjige, navigacijska traka se također nalazi na dnu ekrana. Sa dva prsta raširite zoom kako bi povečali dio knjige koji vas zanima.

Knjižne oznake (bookmarks)

Za stvaranje knjižne oznake (bookmarke) za stranicu na kojoj se trenutno nalazite jednostavno kliknite na AddBookmark gumb.

Možete vidjeti svoj popis knjižnih oznaka preko Bookmarks padajućeg izbornika. Pomoću otvorenoh pregleda možete prelaziti na knjižnim oznakama označeni sadržaj knjge. Za uklanjanje knjižne oznake samo ju “prevucite”.

Isticanje teksta (highlight)

Za isticanje teksta pritisnite i povucite kako bi označili željenu riječ ili dio teksta te kliknite na Highlight. Možete pregledati popis svojih isticanja preko Highlights padajućeg izbornika. Pomoću pregleda isticanja možete prelaziti na istaknute dijelove teksta u knjizi. Za uklanjanje oznaka samo ih “prevucite” izvan prozora.

Bilješke (komentari, notes)

Za dodavanje bilješke pritisnite i povucite kako bi označili željenu riječ ili dio teksta te kliknite na Note te unesite tekst svoje bilješke i prozor koji se pojavi. Popis vaših bilješki možete vidjeti pod Highlight padajućim izbornikom gdje možete i prelaziti na dijelove knjige uz koje ste unijeli bilješku.

Pretraživanje teksta

Za pretraživanje teksta u vašoj e-knjizi, kliknite na ikonu za pretraživanje u donjem desnom uglu i unesite traženi tekst. Pronađeni dijelovi teksta biti će označeni.

Klikom na pronađene stavke, prelazite na odgovarajuće stranice u knjizi.

Korištenje e-knjige na Vašem uređaju i računalu

Ukoliko ste autorizirali vaše računalo sa vlastitim ID-om, možete kopirati e-knjigu na drugo računalo. Pokrenite ADE i autorizirajte ga sa istim ID-om kako bi mogli čitati e-knjigu.

Na računalu, uz instaliranu verziju ADE-a za računala, svoje knjige možete pronaći u My Digital Editins mapi vašoj mapi Dokumenti na računalu. Pronađite knjigu koju želite kopirati i prekopirajte ju u ADE na vašem uređaju koristeći jednu od aplikacija za kopiranje s računala na prijenosne uređaje.

Napominjemo da se oznake teksta, knjižne oznake i bilješke neće prekopirati.

Prenošenje e-knjige sa ili na vaš e-čitač

Adobe Digital Editions omogućava vam i prijenos e-knjiga na i sa podržane e-čitače (ovdje se radi o posebnim uređajima za čitanje e-knjiga).

Spojite podržani e-čitač navaše računalo i pokrenite ADE. ADE se automatski povezuje sa e-čitačem. I vaš e-čitač mora biti autoriziran sa istim Adobe ID-om kako bi mogli prenijeti zaštićene e-knjige. Nezaštićene knjige mogu se bez ograničenja kopirati.

Nakon povezivanja, naziv vašeg e-čitača pojaviće se u Library odjeljku. Sada možete jednostavno kpirati knjige sa i na vaš uređaj, a možete ih i čitati sa uređaja bez kopiranja.

VAŽNO: Nikako nemojte odspajati uređaj dok prijenos nije završen.

Također, imajte na umu kako nemožete izravno prenositi knjige s uređaja na uređaj bez računala.

Dijagnosticiranje problema

Problemi s povezivanjem
Kada prvi put otvorite knjigu, Adobe Digital Editions (ADE) može naići na probleme pokušavajući potvrditi imate li licenciju za čitanje knjige. Najčešće su poruke Activation Server Error ili Connection Error, što znači da se ADE jednostavno nije mogao spojiti s poslužiteljem na kojemu je trebao napraviti provjeru informacije. Uvjerite se da ste spojeni na mrežu (primjerice, otvorite svoj preglednik i pokušajte otvoriti neku web-stranicu) te provjerite nije li vaš uređaj možda u Offline ili Airplane modu. Najčešće ponovni pokušaj rješava problem.

Oštećeni i izbrisani dokumenti
U nekim slučajevima knjiga može postati oštećena, nehotice izbrisana ili ADE može prijaviti da ne može pronaći informacije o odobrenju čitanja. Jednostavno se vratite u svoju knjižnicu ili na web-stranice na kojima ste kupili e-knjigu, ponovo preuzmite e-knjigu i ponovo je otvorite u ADE-u.

Pogrešno formatirani dokumenti
Dokumenti mogu prijaviti manje pogreške ili upozorenja ako PDF datoteka koristi neke opcije koje ne podržava ADE (primjerice, JPEG 2000 kompresije) ili ePub dokumenti koriste oznake koje se ne preporučuju. U većini slučajeva ova manja upozorenja i pogreške ne stvaraju nikakve posebne probleme, ali knjiga ne može biti prikazana upravo onako kako je autor zamislio.

Prava korištenja
Prava i mogućnosti korištenja definira izdavač/nakladnik i ista su navedena pod Tehničkim podacima uz opis svake pojedinačne knjige.
Format: koji format, od dva standardna, se koristi ePub ili PDF.
Ispis: da li je omogućen ili ne
Kopiranje sadržaja: da li je moguće kopirati sadržaj iz knjige ili ne
Pregled: na kojim uređajima je moguć pregled knjige. Precizno je definirano na koliko uređaja je moguće instalirati knjigu. Računala mogu biti prijenosna i stacionarna na Mac ili Win platforma, dok prijenosni uređaji mogu biti pametni telefoni ili tableti na Android i iOS platformama.

Kada ADE prijavi pogrešku:
E_LIC_ALREADY_FULFILLED_BY_ANOTHER_USER, to znači da pokušavate otvoriti knjigu koju je već netko kupio i otvorio na svom računalu, odnosno autorizirao sa svojim Adobe ID-om.
W_ADEPT_CORE_LOAN_NOT_ONRECORD, to znači da nema podatak za tu knjigu na ovom računalu, što najvjerojatnije znači da pokušavate otvoriti knjigu kojoj je posudba prethodno istekla ili je vraćena.

Više o mogućim problemima pročitajte OVDJE.

Uživajte čitajući svoju e-knjigu!