Direktna prodaja

Autor: Andrej Mlinšek

Izdanje: Celje, 2017.

Broj stranica: 44

ISBN: 978-961-94247-4-2

Elektronička knjiga

Adriatikus

3,98 

Strast i hrabrost nadopunjuju se u životu!

ePUB verzija

PDF verzija

Detaljnije

Direktna prodaja
Direktan pristup
Osobine direktne prodaje
Priča o prodavaču hot-doga
Entuzijazam
Dvanaest koraka do uspjeha u direktnoj prodaji
Odugovlačenje kod direktne prodaje
Vrbovanje kadrova
Kultura direktne prodaje
Poduzetnici u direktnoj prodaji
Franšiza direktne prodaje
Adriatikus Group poslovni model info

Tehničke karakteristike

Format

Ispis

Pregled

Kopiranje sadržaja