Etika poslovanja, skripta

Autor: Jure ZOVKO

Izdanje: Zaprešić, 2011.

Broj stranica: 78

ISBN: 978-953-7670-65-8

Elektronička knjiga

6,10 

Tema je kojom se bavi autor u ovome udžbeniku – etika poslovanja kao vrsta socijalne etike, koja se bavi aplikacijom moralnih principa, vrednota i normi u poslovanju radi ozbiljenja društva socijalne odgovornosti. Ta načela i norme trebaju se zasnivati na autonomiji ljudskoga uma u svrhu zaštite ljudskoga uma, u svrhu zaštite univerzalnoga dostojanstva ljudske osobe i njezinih temeljnih prava.

Detaljnije

Tema je kojom se bavi autor u ovome udžbeniku – etika poslovanja kao vrsta socijalne etike, koja se bavi aplikacijom moralnih principa, vrednota i normi u poslovanju radi ozbiljenja društva socijalne odgovornosti. Ta načela i norme trebaju se zasnivati na autonomiji ljudskoga uma u svrhu zaštite ljudskoga uma, u svrhu zaštite univerzalnoga dostojanstva ljudske osobe i njezinih temeljnih prava.

Tehničke karakteristike

Format

Ispis

Pregled

Kopiranje sadržaja