Geopolitički aspekti nafte i vode

Autor: Razni autori

Izdanje: Zagreb, 2008.

Broj stranica: 188

ISBN: 978-953-7022-17-4

Elektronička knjiga

5,58 

Gospodarski razvitak traži sve više energije, a ona se i dalje najvećim dijelom dobiva iz ograničenih i ekološki problematičnih fosilnih izvora. Oko dvije trećine energetskih potreba u svijetu podmiruje se trošenjem nafte i plina, u čemu nafta sudjeluje s oko 40 posto.

Detaljnije

Gospodarski razvitak traži sve više energije, a ona se i dalje najvećim dijelom dobiva iz ograničenih i ekološki problematičnih fosilnih izvora. Oko dvije trećine energetskih potreba u svijetu podmiruje se trošenjem nafte i plina, u čemu nafta sudjeluje s oko 40 posto. Potrošnja nafte raste, a brojni stručnjaci najavljuju problem njezina iscrpljivanja koji bi već u bliskoj budućnosti mogao prouzročiti pad proizvodnje i tako daljnji porast njezine cijene. Već samo ta činjenica može, osim svojih dalekosežnih ekonomskih posljedica, izazvati nove političke suprotnosti i sukobe.
Nafta je u XX. stoljeću preobrazila promet, promijenila industriju, ratovanje i oružja te tako preobrazila i sam način života. Naftu je na energetskom tržištu pratio prirodni plin koji je danas drugi po važnosti izvor energije, s time da njegova važnost sve više raste i po udjelu u energetskoj potrošnji približava se nafti. Time su nafta i plin presudno utjecali na stvaranje tehnoloških pretpostavki za gotovo neograničenu ekspanziju industrijalizacije, komunikacija i globalizacijskih procesa.
Međutim, taj kolosalni rast stvorio je i brojne probleme, od prekomjernog onečišćenja okoliša do geopolitičkih napetosti vezanih uz energiju i neograničeni rast velikih gradova, koji potiče daljnju neracionalnu potrošnju energije i onečišćenje okoliša.
Kolosalna potrošnja energije kao i sve ograničenije prirodne mogućnosti za gospodarski rast pretvaraju prirodne izvore, poput nafte jučer i danas, plina danas, a sutra svakako i vode, u sve dragocjenije gospodarstvene i društvene resurse zbog kojih se sustavno pokreću političke i vojne aktivnosti i potezi. Međunarodni se odnosi preko nadmetanja za naftu sve više pretvaraju u borbu za globalnu moć, a energija i voda postaju značajna gospodarska sredstva te primarni geopolitički ciljevi političke strategije.
Suvremeni geopolitički odnosi sve se više prelamaju kroz borbu za posjedovanje i nadzor nad naftom, prirodnim plinom kao i ostalim izvorima energije te uopće prirodnim izvorima. U tom smislu voda kao osnova i izvor svega života na Zemlji te podloga za svakodnevnicu i opstanak života na našem planetu sve je više ugrožena neograničenim industrijskim rastom i eksplozijom raznovrsnih onečišćenja. Ono što je u geopolitičkom smislu nafta već više od pola stoljeća i što sve više u XXI. stoljeću postaje prirodni plin, takvu ili još važniju geopolitičku ulogu svakako će dobiti voda.

Tehničke karakteristike

Format

Ispis

Pregled

Kopiranje sadržaja