Globalizacija i neoliberalizam

Autor: Razni autori

Izdanje: Zagreb, 2006.

Broj stranica: 170

ISBN: 953-7022-12-9

Elektronička knjiga

5,58 

Refleksije na hrvatsko društvo

Detaljnije

Knjiga koja je pred vama najvećem je dijelom nastala na temelju radova izlaganih na prvom skupu Foruma Centra za politološka istraživanja (CPI) pod nazivom Globalizacija i neoliberalizam (Refleksije na hrvatsko društvo) održanom u Zagrebu 19. travnja 2006. Skup organiziran u obliku panel-rasprave okupio je vrsne hrvatske znanstvenike iz raznih znanstvenih disciplina koji s različitih stajališta pristupaju promišljanju globalizacije u neoliberalnom kontekstu, ukazujući pritom na specifi čne aspekte promjena u suvremenom društvu. Manji broj autora zbog osobne spriječenosti kao i ograničenog vremena trajanja skupa nisu izlagali već su priložili rad za zbornik.

Centar za politološka istraživanja pokrenuo je Forum u cilju promicanja i poticanja znanstveno-istraživačkog rada u Hrvatskoj. Forum je zamišljen kao trajni oblik djelovanja i mjesto dijaloga hrvatskih, ali i svjetskih znanstvenika o društveno relevantnim temama suvremenog svijeta, s posebnim fokusom na njihovo reflektiranje na Hrvatsku. Rezultati znanstvenih skupova u okviru Foruma biti će prezentirani u obliku zbornika radova, a također će biti dostupni na portalu CPI-a na hrvatskom i engleskom jeziku (www.cpi.hr). Rad Foruma uključuje tri do četiri znanstvena skupa godišnje od kojih je jedan međunarodnog karaktera i održava se u Dubrovniku u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku.

Tehničke karakteristike

Format

Ispis

Pregled

Kopiranje sadržaja