Izbori i izborni sustav

Autor: Razni autori

Izdanje: Zagreb, 2003.

Broj stranica: 276

ISBN: 953-7022-04-8

Elektronička knjiga

5,58 

Metodološki prinosi

Detaljnije

Izbori i izborni sustavi temelj su izvoðenja demokratskih ustanova. Razina znanja o toj nadasve važnoj temi demokratske političke kulture u široj javnosti relativno je skromna. Riječ je o problematici s kojom suvereno vladaju politološki i pravni eksperti. Knjiga je leksikonsko dokumentacijskoga tipa. Pokušava objediniti informacije o jednom predmetu iz različitih izvora i aspekta.
U prvom dijelu knjige podastrijeti su temeljni pojmovi o izborima i izbornim sustavima. Drugi dio bavi se statističkim pokazateljima rezultata izbora u većini europskih zemalja.U trećem dijelu uvršteno je izborno zakonodavstvo Republike Hrvatske od 1990-2003. godine. Cilj je bio dokumentarnom metodom pokazati evoluciju izbornog sustava RH. Četvrti dio zamišljen je kao politološka baza podataka o izborima i izbornim sustavima, a peti predstavlja iscrpnu bibliografiju radova. Građa za ovaj priručnik crpljena je s interneta.
Knjiga će koristiti politolozima, sociolozima, pravnicima, političarima i široj publici radi stjecanja znanja o izborima i tvorbi institucija demokracije, koja sve više dobiva obilježja globalne i digitalne demokracije. Ispuni li zamišljenu svrhu trud svih onih koji su sudjelovali u objelodanjivanju neće biti uzaludan.

Tehničke karakteristike

Format

Ispis

Pregled

Kopiranje sadržaja