Mali leksikon globalizacije

Autor: A. MILARDOVIĆ, F. W. RIGGS, H. TEUME

Izdanje: Zagreb, 2002.

Broj stranica: 192

ISBN: 953-7022-00-5

Elektronička knjiga

5,58 

Metodologijski prinosi proučavanju globalizacije, Internet potpora

Detaljnije

Globalizacija gospodarstva i društva u punom je zamahu i golem je izazov svima. Preko velikih tehnoloških dostignuća svijet organizacijski i prostorno sve viπe srasta u jednu cjelinu, πto u financijama, upravljanju, proizvodnji, plasmanu roba i usluga omogućuje jačanje svjetske podjele rada.
Pozitivni pomaci u rješavanju zaduženosti, slom Istoćnog bloka, uspostava svjetskoga trgovačkog sustava i uspješno provedeni projekti regionalne integracije, primjerice Europske unije, stvorili su uvjete koji vode prema daljnjem jačanju međunarodne suradnje i općem porastu blagostanja.
Golem razvojni potencijal transnacionalnih poduzećau mnogim je slučajevima omogućio gospodarski razvoj koji će se morati ograničiti donoπenjem odgovarajućih propisa i stvaranjem prikladnih institucija. Tako će se na području propisa koji uređuju pitanja monopola morati stvoriti mehanizmi fair playa, koji neće poznavati dræavne granice, kako bi se omogučio maksimalno slobodan razvoj tržišta u korist svih sudionika.
Simplificirano prikazivanje globalizacije i njezinih posljedica crno-bijelom tehnikom, jednostavna podjela uloga na dobro i zlo nisu prihvatljivi. Riječ je zapravo o neprekidnom procesu, koji na različitim stupnjevima svog razvoja sa sobom donosi najrazličitije pojave, koje se ne mogu uvjek jednoznačno smatrati isključivo pozitivnima ili isključivo negativnima.
Globalizacija je rezultat i istodobno nastavak stoljetnih napora oko stvaranja transnacionalne mreže za rješavanje problema koje na razini jedne dræave viπe nije bilo moguće rješavati – i to ne samo na području ekonomije. “Globalizacija, naime, nije stvorila samo svjetsko tržište roba i kapitala, nego i svjetsko tržište ideja.” (Roman Herzog, bivπi predsjednik Savezne Republike Njemačke)
Mali leksikon globalizacije zamiπljen je kao doprinos dubljem razumijevanju ovih mnogobrojnih i toliko različitih faseta procesa globalizacije.

Tehničke karakteristike

Format

Ispis

Pregled

Kopiranje sadržaja