Menadžment u kulturi

Autor: 978-953-7984-00-7

Izdanje: Zagreb, 2013.

Broj stranica:

ISBN: 978-953-55288-2-1

Elektronička knjiga

11,15 

Tijekom godina baveći se teorijom i praksom menadžmenta u kulturi susretao sam se i radio sa brojnim inozemnim i domaćim stručnjacima, ministrima i drugim dužnosnicima nadležnim za područje kulture, koji su utjecali na moje znanje i stavove. Među njima su se uvijek izdvajali oni koji su svoja znanja i vještine potvrđivali svakodnevnim radom na kazališnim, filmskim i drugim programima ili pak projektima očuvanja kulturne baštine.

Detaljnije

Sadržaj
PREDGOVOR
1. MENADŽMENT I KULTURA
1.1. Odnos menadžmenta i kulture
1.2. Definicija menadžmenta u kulturi
1.3. Menadžment u kulturi: znanost ili umijeće?
2. FUNKCIJE MENADŽMENTA U KULTURI
2.1. Temeljne funkcije menadžmenta u kulturi
2.1.1. Planiranje
2.1.2. Organiziranje
2.1.3. Upravljanje ljudskim potencijalima
2.1.4. Vođenje
2.1.5. Kontrola
2.2. Posebne funkcije menadžmenta u kulturi
2.2.1. Doprinos kulturi
2.2.2. Poticanje kreativnosti i stvaralaštva
2.2.3. Odnos prema javnosti (publici)
2.2.4. Obrazovni karakter
3. MENADŽMENT U USTANOVAMA KULTURE
3.1. Upravljanje ustanovama u kulturi
3.1.1. Arhivi
3.1.2. Knjižnice
3.1.3. Kazališta
3.1.4. Filmska i kinematografska djelatnost
3.1.5. Ustanove za zaštitu i očuvanje kulturne baštine
3.1.6. Muzeji i galerije
3.1.7. Polivalentne ustanove u kulturi
3.1.8. Kulturno-umjetničko stvaralaštvo
3.2. Planiranje u ustanovama kulture
3.2.1. Planovi poslovanja
3.2.2. Planiranje proračuna ustanove
4. PROJEKT MENADŽMENTA KULTURNE AKCIJE
4.1. Kulturna akcija kao projekt
4.2. Ciklus upravljanja kulturnom akcijom
4.2.1. Utvrđivanje obujma kulturne akcije
4.2.2. Planiranje kulturne akcije
4.2.3. Provedba plana
4.2.4. Ocjena kulturne akcije
4.3. Financiranje kulturne akcije
4.3.1. Financiranje kulture
4.3.2. Investiranje (ulaganje) u kulturu
4.3.3. Mogući izvori financiranja
4.3.4. Prikupljanje sredstava (Fund Raising)
4.4. Sadržaj projekta kulturne akcije
4.5. Uloga umjetnika u projektu kulturne akcije
5. MENADŽMENT KULTURNE BAŠTINE
5.1. Što je kulturna baština ?
5.2. Načela menadžmenta kulturne baštine
5.3. Ekonomsko vrednovanje graditeljske baštine
5.3.1. Osnove ekonomskog vrednovanja graditeljske baštine
5.3.2. Polazišta za ekonomsko vrednovanje spomeničke cjeline
5.3.3. Gospodarska i društvena vrijednost nepokretnoga kulturnog dobra
5.3.4. Metode ekonomskog vrednovanja graditeljske baštine
5.3.5. Značenje ekonomskog vrednovanja za očuvanje graditeljske baštine
5.4. Plan upravljanja kulturnim dobrom
5.4.1. Proces izrade plana upravljanja
5.4.2. Oblik plana upravljanja
5.4.3. Sadržaj plana upravljanja
5.4.4. Svrha plana
5.4.5. Opis i povijest kulturnog dobra
5.4.6. Ocjena stanja, značaj i vrijednost kulturnog dobra
5.4.7. Ciljevi plana
5.4.8. Posebni ciljevi upravljanja
5.4.9. Upravljanje kulturnim dobrom
5.4.10. Akcijski planovi
5.4.11. Nadzor nad provedbom i revizija plana
5.4.12. Prilozi i karte
5.4.13. Kontrolna pitanja za utvrđivanje kvalitete plana upravljanja
5.5. Uključivanje kulturnog dobra u turističku ponudu
5.5.1. Graditeljska baština kao turistička atraktivnost
5.5.2. Prihvatni kapacitet nepokretnoga kulturnog dobra
5.5.3. Utvrđivanje prihvatnog kapaciteta za nepokretno kulturno dobro
5.6. Financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara
5.6.1. Financiranje zaštite kulturnih dobara
5.6.2. Financiranje očuvanja kulturnih dobara
5.7. Menadžment arheološke baštine
5.7.1. Izrada plana upravljanja arheološkim lokalitetom
5.7.2. Istraživanje arheoloških lokaliteta
5.7.3. Prezentacija arheološkog lokaliteta
6. LITERATURA
Popis slika
Popis tablica
7. ŽIVOTOPIS AUTORA

Tehničke karakteristike

Format

Ispis

Pregled

Kopiranje sadržaja