Organizacija i kultura

Autor: Jadran ANTOLOVIĆ prof. dr.sc.

Izdanje: Zagreb, 2013.

Broj stranica:

ISBN: 978-953-55288-8-3

Elektronička knjiga

11,15 

Vrlo je teško poznavati organizaciju svih područja kulture dovoljno detaljno da bi se o njoj moglo pisati. Upravo to je razlog što želim zahvaliti kolegicama i kolegama s kojima sam imao priliku raspravljati o pitanjima i problemima organizacija u kulturi, kao i čitati njihove radove na ove teme.

Detaljnije

SADRŽAJ
1. ORGANIZACIJA U KULTURI
1.1. Pojam i uloga organizacije u kulturi
1.1.1. Načela organiziranja u kulturi
1.1.2. Vrste organizacije
1.1.3. Metode organizacije
1.2. Organizacija i proces upravljanja
1.2.1. Vođenje i organizacija u kulturi
1.2.2. Timski rad
1.2.3. Uloga komunikacija u organizaciji
1.3. Poslovni procesi i funkcije
1.3.1. Poslovni procesi
1.3.2. Osnovne poslovne funkcije
1.3.3. Izvršne poslovne funkcije
1.4. Smjernice za organiziranje u kulturi
1.4.1. Razina organiziranosti
1.4.2. Prilagođavanje organizacije ljudskim potencijalima
1.4.3. Razumijevanje organizacije i njezine uloge
1.4.4. Važnost neformalne organizacije
1.4.5. Organizacijska kultura
2. ORGANIZACIJA INSTITUCIONALNE KULTURE
2.1. Osnivanje, rad i prestanak institucija u kulturi
2.1.1. Osnivanje institucija kulture
2.1.1.1 Osnivanje knjižnica
2.1.1.2 Osnivanje muzeja i galerija
2.1.1.3 Osnivanje arhiva
2.1.1.4 Osnivanje ustanova za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara
2.1.1.5 Osnivanje kazališta
2.1.1.6 Osnivanje polivalentnih ustanova za kulturu
2.1.1.7 Osnivanje pravnih osoba za proizvodnju filmova i javno prikazivanje filmova
2.1.2. Rad institucija kulture
2.1.2.1 Stručni nadzor nad radom i nadzor nad zakonitošću rada kulturnih institucija
2.1.2.2 Knjižnice
2.1.2.3 Muzeji i galerije
2.1.2.4 Arhivi
2.1.2.5 Ustanove za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara
2.1.2.6 Kazališta
2.1.2.7 Polivalentne ustanove kulture
2.1.2.8 Pravne osobe za proizvodnju filmova i javno prikazivanje filmova
2.1.3. Prestanak rada institucija kulture
2.1.3.1 Zabrana obavljanja djelatnosti za koju je osnovana pravna osoba
2.1.3.2 Ukidanje pravne osobe
2.2. Kulturne djelatnosti kao javne službe
2.3. Projektiranje organizacije u institucijama kulture
2.3.1. Organizacijske strukture
2.3.2. Oblikovanje organizacije u institucijama kulture
2.4. Arhivi
2.4.1. Arhivska djelatnost
2.4.1.1 Organizacija arhivske djelatnosti
2.4.1.2 Zaposlenici u arhivima
2.4.1.3 Arhivska građa
2.4.2. Hrvatski državni arhiv
2.4.2.1 Povijest
2.4.2.2 Djelatnost i ustroj
2.5. Knjižnice
2.5.1. Knjižnična djelatnost
2.5.1.1 Organizacija knjižnične djelatnosti
2.5.1.2 Narodna knjižnica
2.5.1.3 Knjižnični sustav
2.5.1.4 Zaposlenici u knjižnicama
2.5.1.5 Knjižnična građa
2.5.2. Nacionalna i sveučilišna knjižnica
2.5.2.1 Povijest
2.5.2.2 Djelatnost i ustroj
2.6. Muzeji i galerije
2.6.1. Muzejsko-galerijska djelatnost
2.6.1.1 Organizacija muzejske i galerijske djelatnosti
2.6.1.2 Muzeji
2.6.1.3 Zaposlenici muzeja
2.6.1.4 Muzejska građa
2.6.1.5 Galerijska djelatnost
2.6.2. Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu
2.6.2.1 Povijest
2.6.2.2 Djelatnost i ustroj
2.7. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
2.7.1. Restauratorske ustanove
2.7.2. Specijalizirane pravne i fizičke osobe
2.7.3. Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu
2.7.3.1 Povijest
2.7.3.2 Djelatnost i ustroj
2.8. Kazališta
2.8.1. Kazališna djelatnost
2.8.1.1 Organizacija kazališne djelatnosti
2.8.1.2 Kazališni umjetnici i radnici
2.8.2. Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu
2.8.2.1 Povijest
2.8.2.2 Djelatnost i ustroj
2.9. Glazbene institucije
2.9.1. Profesionalni orkestri, ansambli i zborovi
2.9.2. Organizacija profesionalnih orkestara, ansambala i zborova
2.9.3. Ansambl narodnih plesova i pjesama Lado
2.9.3.1 Povijest
2.9.3.2 Djelatnost i ustroj
2.10. Polivalentne ustanove i djelatnosti kulture
2.10.1. Vrste polivalentnih ustanova
2.10.2. Uloga polivalentnih ustanova u organizaciji kulturnog života
2.11. Zaklade i fondacije u kulturi
3. ORGANIZACIJA IZVANINSTITUCIONALNE KULTURE
3.1. Projektna organizacija u kulturi
3.1.1. Glazbeni i glazbeno-scenski projekti
3.1.1.1 Koncerti
3.1.1.2 Glazbeno-scenski projekti
3.1.1.3 Turneje
3.1.1.4 Festivali
3.1.2. Audiovizualni projekti
3.1.2.1 Od filma do audiovizualnog djela
3.1.2.2 Televizijski program i audiovizualna djela
3.1.2.3 Pojmovnik u audiovizualnim projektima
3.1.2.4 Proizvodnja dugometražnog igranog filma
3.1.2.5 Hrvatski audiovizualni centar
3.1.3. Skupovi
3.2. Organizirano djelovanje umjetnika i umjetničkih organizacija
3.2.1. Organiziranje samostalnih umjetnika
3.2.2. Umjetničke organizacije
3.3. Udruge u kulturi
3.3.1. Strukovne udruge u kulturi
3.3.2. Amaterizam i udruge u kulturi
4. ORGANIZACIJA VIRTUALNE KULTURE
4.1. On-line organizacija
4.1.1. Web stranice
4.1.2. Web portali
4.2. ARHiNET – primjer virtualne (mreže) organizacije
4.2.1. Od ideje i vizije do koncepta i realizacije
4.2.2. Moduli i funkcionalnosti
4.2.3. ARHiNET i njegovi korisnici
4.2.4. Daljnji razvoj ARHiNET-a
5. LITERATURA
5.1. Popis slika
5.2. Popis tablica
6. ŽIVOTOPIS AUTORA

Tehničke karakteristike

Format

Ispis

Pregled

Kopiranje sadržaja