Populizam i globalizacija

Autor: Anđelko MILARDOVIĆ, prof. dr. sc.

Izdanje: Zagreb, 2004.

Broj stranica: 240

ISBN: 953-7022-07-2

Elektronička knjiga

5,31 

Niti jedno stoljeće nije bilo prožeto različitim tipovima i fenomenologijom populizma kao dvadeseto.

PDF verzija

ePUB verzija

Detaljnije

Sadržaj    
KAZALO
Uvod
I. POPULIZAM
1. Pojam
1.1. Općenito
1.2. Kao pridjev
1.3. Neki povijesni primjeri
1.4. Kriteriji prepoznavanja
1.5. Sociološko i politološko tumačenje
1.6. Socijalna baza
1.7. Populistički sindrom
1.8. Masovni pokret i društveni prosvjedni pokret protiv modernizacije
1.9. Ideološki aspekt
1.10. Politički i kulturni aspekt
1.11. Populizam – demokracija
1.12. Antiintelektualizam i elitizam
II. POLITOLOŠKA TIPOLOGIJA POPULIZMA
1. Agrarni populizam
2. Rani njemački romantični populizam: zajednica versus društvo
3. Populistička diktatura: talijanski fašizam
4. Degolizam
5. Pužadizam
6. Američki populizam
6.1. Povijesni prikaz američkog populizma
7. Peronizam
8. Populizam europske nove desnice ili sofisticirani populizam
9. Populizam intelektualaca
10. Populizam u europskoj desnici
III. POPULISTIČKE STRANKE U KONTEKSTU POLITOLOGIJE STRANAKA
1. Teorija
2. Dominantne linije konflikta i polarizacijski obrasci kao društveni okvir nastanka populističkih stranaka i pokreta
3. Stranke desno-radikalnog i nacionalnog populizma u Europi – panoramski pregled / opći podaci i njihova zastupljenost na Internetu
4. Društveni konflikti na relaciji nacija-država vs. globalizacija i reakcije desno-radikalno populističkih stranaka
IV. POPULIZAM U DEMOKRATSKIMPOLITIČKIM SUSTAVIMA
1. Njemačka
1.1. Politički sustav
1.2. Elementi demokratskog populizma ili “populističke demokracije”
1.3. NPD (Nacionalno demokratska stranka)
1.4. Republikanci (REP)
1.5. Njemačka narodna unija (DVU)
1.6. Umjesto zaključka. Ideologijske sličnosti i razlike NPD-a, REP-a, DVU-a
2. Austrija
2.1. Politički sustav
2.2. Politička kultura, tema identiteta i podrijetlo populizma
2.2.1. Haiderov ili “populizam odozgo” / “populizam političara”
2.2.2. Pod sitnozorom političke psihologije
2.3. FPÖ: “treća struja” austrijske politike
2.4. Haiderov uspon: između desnog liberalizma, populizma i njemačkog nacionalizma
2.4.1. Profil političara u zrcalu medija
2.5. Haiderov populizam
2.5.1. Spremnost da se narodu čita s usana
2.6. Haiderova europska politika: Tony Blair s desna?
2.7. Strah u politici posebice od haiderizacije Europe, pritisak na austrijsku vladu, njezin program i sankcije Europske unije. Austrija u zrcalu stranih medija. Poslije Freuda i Hitlera Haider najpoznatiji Austrijanac
3. Francuska
3.1. Politički sustav
3.2. Nacionalna fronta
3.3. Kratka povijest stranke
3.4. Populistički program
4. Italija
4.1. Politički sustav
4.1.1. Oblik organizacije države
4.2. Regionalističko populistička gibanja u talijanskom političkom sustavu
4.3. Korijeni Bossijeva regionalističkog populizma
5. Španjolska
5.1. Politički sustav
5.2. Regionalističko populističke tendencije u španjolskom političkom sustavu
6. Velika Britanija
6.1. Politički sustav
6.2. Laburisti i reforme političkog sustava kao odgovor na regionalističko populistički nacionalizam
6.3. Britanska nacionalna stranka
7. Različite neofašističke/neonacističke populističke skupineu političkim sustavima EU-a
7.1. Radikalno populističke tendencije
V. POPULIZAM U SREDNJOJ I ISTOČNOJ EUROPI
1. Društveni okvir
2. Pojavni oblici populizama
VI. GLOBALIZACIJA, DEMOKRACIJA, POPULIZAM
1. Globalizacija
2. Uloga globalnih igrača i neke dvojbe glede početaka globalizacije u kontekstu 20. stoljeće
3. Rasprave o globalizaciji: sociologija i politologija svjetskog društva i države
4. Nacionalna država, denacionalizacija i globalna demokracija: razmišljanja Michaela Zürna
5. Globalna ili postnacionalno državna demokracija: Anthony McGrew i David Held
6. Antiglobalizacija i neopopulistički globalni odgovor: “antikorporativni populizam”
VII. GLOBALIZACIJA, FRAGMENTACIJE: POJAVNI OBLICI NEOPOPULISTIČKOG OTPORA
1. Pokušaj gledanja predmeta pod povećalom analitičke mustre “lijevo–desno–centar”
2. Globalne migracije: radikalno populistički politički otpori globalizaciji
3. Ksenofobija
VIII. UMJESTO ZAKLJUČKA
IX. GLOSAR
X. BIBLIOGRAFIJA
KAZALO IMENA
KAZALO POJMOVA
Bilješka o piscu

Tehničke karakteristike

Format

Ispis

Pregled

Kopiranje sadržaja