Povrati neprodane robe od kupaca, jamstva i zamjena robe u jamstvenom roku prema MSFI-ju 15 – Prihodi od ugovora s kupcima

Autor: Vinko BELAK, prof.dr.sc.

Izdanje: Zagreb, 2021

Broj stranica: 10

ISBN:

Elektronička knjiga

Belak Excellens

3,98 

Pojedinačni članak

Tehničke karakteristike

Format

Ispis

Pregled

Kopiranje sadržaja