Tri eseja o euroskepticizmu

Autor: Anđelko MILARDOVIĆ, prof. dr. sc.

Izdanje: Zagreb, siječanj 2012.

Broj stranica: 252

ISBN: 978-953-7022-25-9

Elektronička knjiga

5,58 

O SEMIOTICI EUROSKEPTICIZMA

Detaljnije

Globalizacija je uzrokovana pojavom novih informatičkih tehnologija, interneta, brzinom komuniciranja, liberalizacijom i sve većim globalnim problemima kao što su klima, migracije itd. Teoretičar globalizacije kulture Roland Robertson sljedećim riječima definira globalizaciju: „Globalizacija kao ideja odnosi se na smanjivanje svijeta, ali i na jačanje svijesti o svijetu kao cjelini“ (Milardović, 2000.: 35). Konstelacija koja se dovodi u vezu s globalizacijom, prema mišljenju Habermasa, jest „postnacionalna konstelacija“. U odnosu na nacionalnu konstelaciju moderne globalizacija je uvelike utjecala na transformaciju nacionalnih država, denacionalizaciju i deteritorijalizaciju te na promjenu shvaćanja suvereniteta. Utjecala je i na novo shvaćanje prostora i vremena, na tumačenje fizičke teritorijalnosti nacionalnih država i društava i socijalnih prostora te na odnose globalnoga i lokalnoga. Pitanje novog shvaćanja teritorijalnosti, prostora i vremena u doba globalizacije u izravnoj je vezi s tehnologijama koje komprimiraju prostor i vrijeme. Pitanje komprimiranja prostora i vremena u kontekstu odnosa kapitala postavio je David Harvey. U nekim definicijama globalizacije susrećemo se s pojmom deteritorijalizacije. Početkom sedamdesetih taj je pojam skovao Pierre-Félix Guattari. Nove informacijske i komunikacijske tehnologije promijenile su shvaćanje prostora i vremena. Omogućile su uspon globalnoga informacijskog društva i informacionalističkog kapitalizma.
Bez tih tehnologija ne bi bilo ovodobne globalizacije. Uz ekonomsku, informacijsko- komunikacijska je, zapravo, najvažnija dimenzija globalizacije.

Tehničke karakteristike

Format

Ispis

Pregled

Kopiranje sadržaja